Ønsker du også at være mere nærværende?

En travl hverdag

Der er mange ting at forholde sig til i et moderne samfund, og det kan ende med overbelastning hvis vi ikke passer på. Derfor kan det være en god ide at øve sig i at fokusere på en ting ad gangen, og være nærværende i det man har gang i netop nu. En ting ad gangen.

I en travl hverdag kan vi have mange ting at se til, og måske lidt for småt med tid til at nå det hele. Mange forskellige arbejdsopgaver, privatliv, smartphone, sociale medier – der er meget som kan stjæle vores fokus. Vores fokus fra det vi netop var i gang med. Måske en samtale med nogen, måske på arbejdet. You name it. Det kan påvirke vores relationer når vi er fraværende fx ved at vi kommer til at kigge ned i skærmen, og ikke hører hvad vores ven er ved at fortælle os. Det er også sværere at bevare koncentrationen og færdiggøre projekter fx på vores arbejde, hvis vi bliver afbrudt gang på gang.

Mindfulness til at øve bevidst og ikke-dømmende nærvær

En måde at øve sig i at være mere nærværende er ved brug af mindfulness og mindfulness meditationer. Måske kender du alt til det allerede, og bruger det måske også i din hverdag. Måske har du kun hørt andre tale om det, men aldrig selv prøvet det.

Mindfulness bruges som en del af kognitiv terapi, en terapiretning med fokus på at arbejde med tankerne. Det er guidede meditationer af forskellig varighed, og med forskellige fokusområder. Mindfulness betyder, at være opmærksom, bevidst i det aktuelle øjeblik, anerkendende og ikke dømmende. En stor del af vores tid bliver vi styret af en strøm af automatiske tanker. Vi kommer ofte til, at identificere os med tankerne. Vi vurderer og dømmer os selv. Når vi gennem mindfulness trænes i, at være opmærksomme på en åben måde og give slip på vores tilbøjelighed til at bedømme og evaluere, kan vi netop bryde de ubevidste automatiske tankemønstre og komme til stede i øjeblikket.

Indre ro, accept og øget nærvær

Med mindfulness træner vi, at blive bedre til anvendelse af grundholdningerne: ikke-vurderen, tålmodig, en nybegynders sind, tillid, ikke stræben, accept og anerkendelse, og at give slip. Ved at træne mindfulness jævnligt og blive bedre til at anvende disse overfor dig selv, kan du opleve at der sker en positiv forandring. Dette ifht hvordan du har det med dig selv, andre omkring dig og dit liv generelt. Der er beskrevet mange effekter af mindfulness, herunder:

  • Øget nærvær og bevidsthed
  • Større accept af virkeligheden som den er
  • At udvikling indre ro og overskud
  • Egenomsorg og udvikling af selvværd
  • Bedre håndtering af stress, angst og depression
  • Bedre kontrol over dine tanker, reaktioner og handlinger
  • At skabe overblik og forbedre hukommelsen
  • Bedre dømmekraft.

Du behøver ikke bruge mere end 4,5 minut

Igennem uddannelse til mindfulness-instruktør og egen erfaring med meditationerne, har vi oplevet effekten af meditationerne på egen krop, samt ved arbejde med andre.

På vores Youtube-kanal kan du fx finde en kortere guidet meditation som er anvendelig når du skal skifte fra en kontekst til en anden. Denne meditation kan hjælpe dig til at genfinde fokus og komme til stede lige her og nu. På den måde kan du komme videre med din dag med forøget fokus og nærvær. Det kan være du skal skifte fra en kontekst til en anden, eller du trænger til et skift i humør.

Prøv selv meditationen herunder, og oplev hvilken effekt det kan have på de skift du foretager i din hverdag. Personligt synes jeg det giver et mere klart sind at gå ind i den nye kontekst med. Som at få visket tavlen ren, så man er mere klar i hovedet til det nye man skal forholde sig til.